Pháp lý

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

QUÝ KHÁCH HÀNG DOWNLOAD VỀ MÁY TÍNH HOẶC XEM ==> TẠI ĐÂY

 

QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐẤT

QUÝ KHÁCH HÀNG DOWNLOAD VỀ MÁY TÍNH HOẶC XEM ==> TẠI ĐÂY

 

THỎA THUẬN VỀ VIỆC CẤP BẢO LÃNH NHÀ Ở HÌNH THÀNH TRONG TƯƠNG LAI

QUÝ KHÁCH HÀNG DOWNLOAD VỀ MÁY TÍNH HOẶC XEM ==> TẠI ĐÂY

 

KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH PCCC

QUÝ KHÁCH HÀNG DOWNLOAD VỀ MÁY TÍNH HOẶC XEM ==> TẠI ĐÂY

 

CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ

QUÝ KHÁCH HÀNG DOWNLOAD VỀ MÁY TÍNH HOẶC XEM ==> TẠI ĐÂY

 

GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

QUÝ KHÁCH HÀNG DOWNLOAD VỀ MÁY TÍNH HOẶC XEM ==> TẠI ĐÂY

 

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT 1/500

QUÝ KHÁCH HÀNG DOWNLOAD VỀ MÁY TÍNH HOẶC XEM ==> TẠI ĐÂY

 

SỔ ĐỎ

QUÝ KHÁCH HÀNG DOWNLOAD VỀ MÁY TÍNH HOẶC XEM ==> TẠI ĐÂY

 

QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐẤT

QUÝ KHÁCH HÀNG DOWNLOAD VỀ MÁY TÍNH HOẶC XEM ==> TẠI ĐÂY

 

THÔNG BÁO ĐỦ ĐIỀU KIỆN BÁN HÀNG

QUÝ KHÁCH HÀNG DOWNLOAD VỀ MÁY TÍNH HOẶC XEM ==> TẠI ĐÂY

 

MẪU HĐMB TÒA PARK 1

QUÝ KHÁCH HÀNG DOWNLOAD VỀ MÁY TÍNH HOẶC XEM ==> TẠI ĐÂY

 

MẪU HĐMB TÒA PARK 2

QUÝ KHÁCH HÀNG DOWNLOAD VỀ MÁY TÍNH HOẶC XEM ==> TẠI ĐÂY

 

MẪU HĐMB TÒA RIVER

QUÝ KHÁCH HÀNG DOWNLOAD VỀ MÁY TÍNH HOẶC XEM ==> TẠI ĐÂY

 

 

Đăng ký mua căn hộ
Tư vấn dự án

Tư vấn bán hàng

 

Hotline: 0969.31.7989

 

                0904.983.989 

 

Phản ánh dịch vụ

 

Hotline: 0969.31.7989

 

 

Tiến độ thi công

 CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ